TK

CENNÍK TECHNICKÝCH KONTROL (TK) STK AUTO MOTO PARK s .r .o. platný od 01.02.2021 

TK pravidelná, TK zvláštna a opakovaná v plnom rozsahu

Kategória vozidla

Cena s DPH **

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e

23, -

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

35, -

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

39, -

prípojné do 0,75 t (brzdené)

O1, R1

25, -

prípojné nad 0,75 t

O2

28, -

prípojné nad 0,75 t

O3, O4

40, -

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

61, -

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

68, -

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

47, -

traktorové prípojné

R2, R3, R4

40, -

pracovné stroje

Ps

61, -

TK opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu, administratívna, pri dovoze a nad rámec TK

Kategória vozidla

Cena s DPH **

TK opakovaná

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e, O2

13, -

TK opakovaná zľavnená *

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e, O2

10, -

TK opakovaná ak sú predmetom kontroly aj brzdy

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e, O2

20, -

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy *

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e, O2

13, -

TK opakovaná

všetky okrem Lx a O2

20, -

TK opakovaná zľavnená *

všetky okrem Lx a O2

14, -

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

do 3,5t

24, -

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy *

do 3,5t

21, -

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

nad 3,5t

43, -

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy *

nad 3,5t

33, -

TK opakovaná

O3, O4, R2, R3, R4

23, -

TK opakovaná zľavnená *

O3, O4, R2, R3, R4

19, -

TK opak. ak sú predmetom kontroly aj brzdy

O3, O4, R2, R3, R4

32, -

TK opak. zľavnená ak sú predmetom kontroly aj brzdy *

O3, O4, R2, R3, R4

22, -

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu, ak sú predmetom aj brzdy

do 3,5t

24, -

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu

do 3,5t

18, -

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu, ak sú predmetom kontroly aj brzdy

nad 3,5t

33, -

TK zvláštna v čiastočnom rozsahu

nad 3,5t

21, -

TK administratívna

všetky

14, -

TK administratívna zľavnená *

všetky

9, -

Súvisiace služby

Kategória vozidla

Cena s DPH

Pridelenie kontrolnej nálepky (vnútorná, vonkajšia)

všetky

3, -

Vystavenie osvedčenia o TK

všetky

3, -

Príplatok pri dovoze / vlastnej výrobe (doplnenie údajov)

všetky

16, -

Oprava / Opis protokolu TK

 

5, -

Simulácia zaťaženia

 

30, -

Predbežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

do 3,5t

20, -

Predbežné overovanie vozidla (bez úradného záznamu)

nad 3,5t

25, -

* cena, ak bola predchádzajúca kontrola vykonaná na našom pracovisku

** cena za službu (bez osvedčenia a kontrolnej nálepky)