Objednajte sa

 

   - INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV - 

Na linkách našej STK sú prednostne vybavovaní objednaní zákazníci. Pre skrátenie čakacej doby je preto vhodné objednať sa cez náš rezervačný formulár. Čas objednania je orientačný, môže dôjsť k zdržaniu napr. kvôli poruche zariadenia, výpadku internetu a pod., ale k výraznému omeškaniu by nemalo dôjsť. 

Skratky: TK - technická kontrola, EK - emisná kontrola, KO - kontrola originality, LPG/CNG - plynné palivo

- Objednanie technickej a emisnej kontroly -

↓↓↓   V kolónke MENO - vypisujte EČ vozidla, alebo MENO vodiča. ↓↓↓

 

- Objednanie kontroly originality 

 

Čas uvedený vedľa kontroly je približný čas strávený na kontrolnej linke a nie čas potrebný na vykonanie všetkých úkonov spojených s kontrolou, od odovzdania až po prevzatie dokladov.

REZERVÁCIA TERMÍNOV TK, EK AJ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE:

+421(0)907 107 094

REZERVÁCIA TERMÍNOV KO:

+421(0)905 791 016

 E-MAIL: info@stksturovo.sk

FB: STK Štúrovo - Použiť aplikáciu