GDPR

 

   

 Čo je GDPR? GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života, či uchovávanie citlivých informácií o ostatných. Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ preto môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

   Naša spoločnosť rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo v mene tretích strán. Dôležité je pre nás, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou AUTO MOTO PARK s.r.o..

     Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.