EK

CENNÍK EMISNÝCH KONTROL (EK) STK AUTO MOTO PARK s .r .o. platný od 01.02.2021    

Druh kontroly

Kategória vozidla

Cena s DPH *

Pravidelná a Zvláštna EK do 3,5t

M1, N1,

33, -

Pravidelná a Zvláštna EK nad 3,5t

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

42, -

Opakovaná EK do 3,5t

M1, N1,

33, -

Opakovaná EK do 3,5t zľavnená *

M1, N1

20, -

Opakovaná EK nad 3,5t

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

42, -

Opakovaná EK nad 3,5t zľavnená *

M1, N2, N3, M2, M3, T, Ps

27, -

EK administratívna

všetky

14, -

EK administratívna zľavnená *

všetky

9, -

Súvisiace služby

Kategória vozidla

Cena s DPH

Pridelenie kontrolnej nálepky (vnútorná, vonkajšia)

všetky

3, -

Vystavenie osvedčenia

všetky

3, -

Doplatok pri LPG, CNG

všetky

5, -

Priebežné overovanie vozidla (bez úr. Záznamu)

do 3,5t

15, -

Priebežné overovanie vozidla (bez úr. Záznamu)

nad 3,5t

20, -

Diagnostika OBD

všetky

10, -

Upozornenie:

- V cene za vykonanú službu nie sú požadované ceny za pridelenie kontrolnej nálepky a vystavenie osvedčenia.

- * zľavnená cena sa účtuje, ak bola predchádzajúca kontrola vykonaná na našom pracovisku