Cenník

    

TK

CENNÍK TECHNICKÝCH KONTROL (TK) STK AUTO MOTO PARK s .r .o. platný od 01.02.2021

EK

CENNÍK EMISNÝCH KONTROL (EK) STK AUTO MOTO PARK s .r .o. platný od 01.02.2021

KO

CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY (KO) STK AUTO MOTO PARK s .r .o. platný od 01.02.2021

VOP (farmárske značky) mimo STK

CENNÍK VOP, KONTROLY VYKONANÉ MIMO STK