Nánanská cesta 3373/72, 943 01 Štúrovo 

Ponuka služieb


Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho výfukového systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu škodlivých látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisná kontrolavozidla

Technická kontrola sa zamerieva predovšetkým na bezpečnosť pri používaní motorového vozidla a jej cielom je odhaliť vozidlá, ktorých technický stav nie je dostatočný na to, aby mohly byť používané na cestách.

Technická kontrolavozidla

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom alebo v mobilnom pracovisku meraním a nedeštruktívnym skúmaním, zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom.

Kontrola originalityvozidla

Máme zavedený systém ochrany údajov GDPR
Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha pod GDPR. Stiahnite si náš dokument, kde Vám to podrobne vysvetlíme.